Kanıksamak Ne Demek?, Örnekleri Nelerdir?

0
93
kanıksama-ne-demek

Bu makalemizde siz değerli okurlarımıza kanıksamak ne demek sorusuna cevap arıyor olacağız. Ayrıca kanıksama örnekleri neler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Kanıksamak Nedir?

Kabullenmiş görünmek, olayların yinelenmesi üzerine şaşırmamış olmak ve alışmak anlamlarına gelen kanıksamak hakkında detaylı bilgi verilirse kelime daha iyi anlaşılacaktır ve kanıksanacaktır. Kelimenin anlamı anlaşıldıktan sonra nerede nasıl kullanılacağı daha iyi kavranacaktır.

Türk Dil Kurumuna Göre Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kanıksamak ne demektir diye yapılan incelemede alışmak ve bu alışkanlıklar sonrası bıkkınlık yaratması anlamı taşıyan kelimenin eş anlamı bu durumda alışmak, bıkmak ve usanmak anlamı taşımaktadır.

Kelimenin Kökeni

Eldeki veriler ışığında “kanıksamak” sözcüğü Arapça kökenli bir kelime olup kökleri Aramice- Süryanice’ye kadar uzanmaktadır. Sözcüğün yani kanıksamak anlamı için yapılan araştırmalarda 1300 yıllarına dayanan sözcüğün kökü “kanık” olarak belirlenmiş ve ön ve son ekler türemiş kelime olarak elde edilmiştir. Kelime etimolojisi kayıtlarında kanıksamak ne demektir diye yapılan araştırmalarda Mahmûd bin ‘Ömer ez-Zemahşerî lügat alimi tarafından yazılan Mukaddimetül Edeb adlı eserde sözcük anlamı ile birlikte kayıt altına alınmıştır.

Günümüzde Kullanımı

Arapçadan Türkçeye de geçen kelime yazılıp ve okunduğu gibi kullanılmakta ve anlamında da bir değişikliğe uğramamıştır. Birçok kanıksamak örnekleri kelimenin anlamının pekiştirilmesi için yine ilgili bilgi kaynaklarında yer alır.

Kanıksamak kelimesi K-a-n-ı-k-s-a-m-a-k harflerinden oluşmuş basit kelime gurubunda yer alır. 10 harfli olan kelime ünlü ve ünsüz harflerden oluşmaktadır. Büyük ünlü uyumuna uyan kelime geniş ünlü harf ile başlayıp yine geniş ünlü harf ile bitmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda kanıksamak ne demek kelimesi üzerinde yeterli bilgiye ulaşılmış olmakla beraber kelimenin nerede nasıl ve ne şekilde kullanılacağı konusunda da bir kanı oluşmuştur.

Kanıksamak hakkında bu bilgilerde yanlış sayılmamaktadır.

  • Alışılagelmiş durumun bir zaman sonra şaşırtıcı etkisini yitirmesi
  • Her an karşılaşılabilecek ve olağanüstülüğünü yitirmiş olaylar, durumlar
  • Zorunlu ve istemeden kabullenmek
  • Olay zincirinde önemsizlik hali
  • Aldırmamazlık hali
  • Alışmanın ötesinde durma noktası
  • Olay ve durumların normalleşmesi
  • Sıradan olaylar zinciri
  • Hayret işareti olan ! simgenin beynimizde çağrışım yapmaması gibi daha pek çok durumda kanıksamak sözcüğü karşımıza çıkmakta veya kullanılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here